Palaute

 

Saamani palaute opiskelijana

Työharjoittelujakson palaute

 ”Terveydenhoitaja, TtM-opiskelija  Katja Antila on suorittanut työharjoittelun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella aikaväliltä 3.5.−11.6.2021. Työharjoittelujakso korvaa kandidaatinopintoihin kuuluvan seitsemän opintopisteen kansanterveystiedettä tukevat valinnaiset opinnot Itä-Suomen yliopistolla.

Katja Antila on osana harjoitteluaan osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman ”Neuvoloiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ohjeistukset ja verkkopalvelut” -projektin äitiys- ja lastenneuvolaan liittyvien verkkosisältöjen laadintaan useista eri teemoista.

Tuotoksena laadimme viisi eri verkkotekstiä äitiys- ja lastenneuvolan verkkopalveluun osaksi Kustannus Oy Duodecimin ylläpitämää Terveysporttia.

Edellä mainituissa teksteissä Katja Antilan osuus on ollut merkittävä. Hän on osoittanut hallitsevansa näyttöön perustuvan toiminnan peruskriteerit mm. ajantasaisen tiedon ja aineiston arvioinnin merkityksen.

Katja Antilan vankka äitiys- ja lastenneuvolatyön kokemus tuli käyttöön laajemminkin tässä esitettyjen tekstien lisäksi, esimerkiksi:

Katja Antila ja Tuovi Hakulinen: Synnyttäneen äidin hyvä hoito ja seuranta palvelevat koko perhettä. THL-blogi, käsikirjoitus. Katja Antila: Koko perheen tilanteen huomioiminen – laajat terveystarkastukset ja moniammatillinen yhteistyö palveluketjujen näkökulmasta. Luonnos esityksestä Valtakunnallisilla neuvolapäivillä 2.11.2021.

Katja Antila on pystynyt vankan kliinisen työn (äitiys- ja lastenneuvola) asiantuntijuutensa perusteella laatimaan itsenäisesti käsikirjoituksia eri teemoista kansallisiksi ohjeistuksiksi  ja asiantuntijakirjoituksiksi. Hän on osoittanut pystyvänsä hahmottamaan ydinasiat nopeasti ja vastaanottamaan palautetta sekä omaa erittäin hyvät verkostoyhteistyön taidot. Kirjallisesti Katja Antila on taitava.

Helsingissä 18.6.2021

Tuovi Hakulinen

Tutkimuspäällikkö, TtT, Dosentti (terveyden edistäminen)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos” 

Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry (stipendihakemus)

 ”Vamyn hallitus on 25.5.2021 kokouksessaan päättänyt myöntää sinulle 200e arvoisen stipendin hakemaasi tarkoitukseen. Kiitos vielä hienosta hakemuksestasi!” 

Ehkäisevän terveydenhuollon kurssi

 ”Kiitos monipuolisesta ja reflektoivasta oppimispäiväkirjastasi. Tuot esiin asettamasi oppimistavoitteet ja toteat niiden toteutuneen. Käsittelet lukupiirin aiheita teemakohtaisesti ja teet sen ansiokkaasti erittelyä ja synteesiä tehden. On kiva kuulla, että oppimiskokemus on ollut sinulle myönteinen. Opintojakso on osaltasi suoritettu kaikilta osin oikein hienosti, onnea siitä!” 

Puheenjohtajana terveyden edistämisen verkkolukupiirissä

 ”Puheenjohtaja Katjan alustus onkin loistava kiteytys kokonaisuudesta, vaikka aihe on vaikea. Alustukseen olet Katja löytänyt hyvin ohjelman vahvuudet ja kipukohdat ja myös esittänyt erinomaisia kysymyksiä aiheesta. Erityisesti minua kiinnostaisi pohtia kysymystäsi: Oltaisiko nykypäivänä viisaampia ohjelmien ja projektien suunnittelussa ja toimeenpanossa?” 

Opiskelijatoverin palaute tieteellisen kirjoittamisen kurssilla

 ”Työsi on hyvin koostettu ja se on ulkoisesti siisti. Siitä saa vaikutelman, että aihe on oikeasti kiinnostanut sinua ja olet sisäistänyt sen hyvin. Olet löytänyt mielestäni olennaisia piirteitä äidin masennuksen ja lapsen kehityksen välillä. Tekstiä oli kiva lukea, ja se sai oman ajatukseni juoksemaan, sen lisäksi että sain siitä paljon informaatiota. Toivon, että sait siitä työhösi työkaluja ja että lisätutkimustoiveesi pysyy eloisana ja saat tehtyä sellaista.”  

Tiedonhaun harjoittelua

 ”Olet analysoinut todella hyvin aiheesi. Sinulla on paljon vaihtoehtoisia rinnakkaisia käsitteitä ja olet poiminut niitä esimerkinomaisesti tähän. Hakulauseista huomaan, että Boolen logiikka on sinulla hallussa, hyvä! Se auttaa sinua hakemisessa ja olet tehnyt toimivanoloisia hakulauseita. Katkaisu on hyvä muistaa suomenkielellä hakiessa, varsinkin Medic-tietokannassa. Olet kartoittanut myös MeSH-termejä, hyvä. Mainittakoon, että MeSH-termeistä löytyy patient education-alkuinen termi, joka kannattaa tsekata ja kokeilla, miten se haussa toimii. Tosin sinulla on kyllä termit monipuolisesti kartoitettuna, joten voi olla, että joudut pikemminkin tekemään karsintaa, jos hakumäärä osoittautuu suureksi monin OR-vaihtoehdoin. Tästä on hyvä jatkaa!”  

Kehittyminen englannin kirjoitus- ja puheviestinnässä

 ”Thanks for your presentation. You have fluent language skills and clear pronounciation, and you were able to talk about the topic in a professional way, all those are good qualities in effective performances. The content was interesting and structured well (including introduction and conclusion) and your use of formal and field-specific vocabulary was good. The slides were clear and the figures used created a good impact to your content. Thanks for your active participation on this course!”

“Your summary of the article content is clear and you have understood the main points correctly. Overall your comprehension of the text seems good and the points you raise as the main points in your summary are all relevant. You make good points in the reflection section about the study and its implementation. The vocabulary lists also look good; the words picked from the text match the definitions in Finnish.” 

Pohdintaa omien puheviestintätaitojen kehittämisestä

 ”Videoidusta puheenvuorosta maneerit ja ilmeet pomppaavat silmille. Kun omaa videota on katsonut muutaman kerran, alkaa erottaa muutakin. Asiantuntevuus, kiinnostus ja innostus omaan aiheeseen sekä esityksen selkeä jäsentely. Etunani esiintymistilanteessa on ehdottomasti hyvä valmistautuminen ja tunnollisuus aikatauluissa. Toisaalta monet harjoituskerrat ovat voineet hiukan vaikuttaa spontaaniuteen, joissakin kohdissa puheeni kuulostaa nopeahkolta. Äänessäni on kuitenkin myös miellyttävyyttä ja hiukan hymynkaretta. Perehtyneisyyteni aiheeseen on hyvää, mutta kuulijan näkökulmasta aihetta olisi voinut havainnollistaa vielä enemmän. Onnistuin mielestäni perehtymisessä, esityksen selkeydessä jäsentelyn ja kertomisen osalta sekä asiantuntijuudessa oman aiheeni suhteen. Harjoitella minun pitäisi vielä katsekontaktia, rauhallista ja selkeää puhumista sekä jännityksen sietämistä.” 

Opiskelijatovereiden palaute puheviestintäkurssin esiintymisharjoituksista

 ”Esiintyminen oli luontevaa!”

”Sinulla on mielenkiintoinen aihe ja esiinnyit varmalla otteella.”

”Esitys etenee selkeästi ja johdonmukaisesti tutkimuksen rakenteen mukaisesti sekä antaa hyvin lisätietoja tutkimuksen tuloksista ja sen havainnoista.” 

Saamani palaute työntekijänä

Perheiden palautteita

 ”Haluaisin vielä kiittää, kun olet ollut meille niin mieluinen ja hyvä neuvolatäti. On tullut tunne, että välität oikeasti ja teet työtäsi sydämellä ja läsnäollen.”

”Kiitos, että juuri sinä olit mukana seuraamassa elämämme keskipisteen kehityksessä! Emme unohda ystävällisyyttäsi, asiantuntijuuttasi ja tukeasi!”

”Emme olisi koskaan voineet toivoa parempaa neuvolantätiä kuin sinä! Sinun ’neuvolointisi’ kautta todella ymmärtää, kuinka hieno asia koko neuvolajärjestelmä hyvin toimiessaan on. Kiitos siis kauhean paljon! Olet ollut ihanan kannustava imetyksen suhteen, oikea itseluottamusta tukeva kallio, aina avoin kaikille ehdotuksille, ymmärtäväinen, osaat vastata kysymyksiin ja ottaa asioista selvää. Lisäksi tykkäät vauvoista ihanalla tavalla!”

”Neuvolatäti Katja on aivan ihana. Hän huomioi niin hyvin sekä äidin että lapsen. Tuntuu mukavalta, että hän lähestyy aina ensin lasta; helposti tulee ajateltua, ettei näin pieni vielä mitään ymmärrä. Katja on kannustava terveydenhoitaja. Häneltä olen saanut hyvää tukea imetykseen ja hän on opettanut kantoliinan käyttöä.” (Lehdessä Länsi-Uusimaa, Kiitän-palstalla)

”Onneksi oli hyviä ystäviä ja ihana neuvolaterveydenhoitaja. Tämä järjesti perheelle ohi koko viranomaisprotokollan kodinhoitajan, joka aina silloin tällöin vei lapset kahdeksi tunniksi puistoon, jotta vanhemmat saivat nukkua.” (Vauva-lehdessä) 

Kollegojen palaute minusta ystävänpäivänä 2023