Julkaisuluettelo

 

Julkaisuluettelo

 • Imetyksen edistäminen riskiryhmien keskuudessa. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, 20.12.2023.
 • Katja Antila: Imetyksen eriarvoisuus. Posteriesitys Pohjoismaisessa imetyskonferenssissa 21.-22.9.2023.
 • Katja Antila: Imetyksen eriarvoisuus – Imetyksen edistäminen riskiryhmien keskuudessa. Kandidaatintutkielma, tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielmaa varten, Itä-Suomen yliopisto, 18.2.2021.
 • Katja Antila ja Tuovi Hakulinen: Synnyttäneen äidin hyvä hoito ja seuranta palvelevat koko perhettä. THL-blogi 13.9.2021
 • Katja Antila: Koko perheen tilanteen huomioiminen – laajat terveystarkastukset ja moniammatillinen yhteistyö palveluketjujen näkökulmasta. Esitys Valtakunnallisilla neuvolapäivillä 2.11.2021.
 • Verkkotekstit äitiys- ja lastenneuvolan verkkopalvelussa (Neuko-tietokanta) osana Kustannus Oy Duodecimin ylläpitämää Terveysporttia 15.2.2022
  • Riikka Ikonen, Katja Antila ja Tuovi Hakulinen: Imetys
  • Riikka Ikonen, Katja Antila ja Tuovi Hakulinen: Jos imetys ei onnistu
  • Riikka Ikonen, Katja Antila ja Tuovi Hakulinen: Imetysasento ja imemisote
  • Ulla Korpilahti, Katja Antila ja Tuovi Hakulinen: Neuvolan kotikäynnit
  • Tuovi Hakulinen, Katja Antila ja Ulla Korpilahti: Neuvolan perhevalmennus
 • Katja Antila: Imetyksen edistäminen riskiryhmien keskuudessa. Posteriesitys XVII kansallisessa hoitotieteellisessä konferenssissa 22.-23.9.2022