AnsioluetteloOSAAMINEN

 • Tieteellisen tiedon hakeminen ja sen johdonmukainen raportointi
 • Laaja ymmärrys lapsiperheiden palvelujärjestelmästä ja -prosesseista
 • Imetyksen edistäminen, perheiden imetysohjaus ja neuvolaterveydenhoitajien kouluttaminen
 • Työhön tarttuminen, joustavuus sekä organisointi- ja paineensietokyky
 • Itsenäinen, verkostoituva ja kehittävä työote sekä hyvät tiimityötaidot
 • Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky erilaisissa asiakasohjaustilanteissa
 • Taito tuottaa selkeää kirjallista asiasisältöä ja -tekstiä sekä hahmottaa suuria kokonaisuuksia
 • Selkeä, rauhallinen kyky esiintyä
 • Asiakas- ja perhelähtöisyys kaikessa toiminnassa

KIELITAITO

 • Englanti hyvä
 • Ruotsi tyydyttävä
 • Ranska välttävä, luen ranskaa melko sujuvasti
 • Venäjän ja viron alkeet

TIETOTEKNISET TAIDOT

 • Office365
 • Asiakastietojärjestelmät Apotti ja Pegasos-Omni360
 • Sosiaalinen media
 • Blogin ja verkkosivujen päivittäminen

SUOSITTELIJAT

 • Anita Lindevall, ylihoitaja, Siun sote, Joensuu

KOULUTUS

Terveyden edistäminen, 300 op

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Terveystieteiden kandidaatin tutkinto suoritettu kesällä 2021
 • suunnitelmissa valmistua maisteriksi v. 2023

Imetysohjaajakouluttaja, 7,5 op

 • Metropolia-ammattikorkeakoulu v. 2011

Kasvatustieteen opintoja, 15 op

 • Helsingin avoin yliopisto v. 2011

Hoitotyön opistotutkinto, terveydenhoitaja, 210 op

 • Koulutuskeskus Tavastia v. 2000

Ylioppilastutkinto v. 1997

 • Kaurialan lukio, Hämeenlinna

TYÖKOKEMUS

Imetysvastaava, Keusote 8/2023-

 • tein aloitteen työnkuvan tarpeellisuudesta keväällä 2023, työtehtävä perustettiin 8/2023
 • Keusoten kuuden kunnan imetyksen edistäminen
 • imetysohjausvastaanotot asiakasperheille
 • imetysohjauskoulutukset neuvolaterveydenhoitajille
 • viestintä, yhteistyö hyvinvointialueen muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa

Terveydenhoitaja, Keusote 1.6.2022-

 • äitiys- ja lastenneuvolatyötä
 • isätyön kehittämistä työparina

Osastonhoitaja, Vantaa 10.1.2022.27.5.2022

 • neuvolan perhetyön lähiesimiehen tehtäviä
 • neuvolatoiminnan kehittämistehtäviä

Terveydenhoitaja, Vantaa v. 2008-

 • äitiys- ja lastenneuvolatyötä
 • imetysohjaajakouluttajan ja apulaisosastonhoitajan tehtäviä
 • Imetyksen tuki ry:n kanssa raskausaikaisen imetysvalmennuksen suunnittelua ja toteuttamista

Kouluttaja, Mannerheimin lastensuojeluliitto v. 2011

 • lastenhoitajien koulutus (lastenhoito, lasten ensiapu ja lasten ravitsemus)

Terveydenhoitaja, Lohja v. 2005-2008

 • äitiys- ja lastenneuvolatyötä, äitiysneuvolan sektorivastaavan tehtäviä
 • imetystukiryhmän pitämistä sekä vertaistukiäitinä että terveydenhoitajana
 • neuvolan perhekerhon sekä kantoliina- ja kestovaippatapahtumien järjestämistä
 • koulu- ja opiskeluterveydenhoitajan tehtäviä
 • aikuisneuvonnan hoitajan tehtäviä

Terveydenhoitaja, Vihti v. 2005

 • lastenneuvolatyötä

Uudenmaan erityispalvelut, Lohja ja Vantaa v. 2004-2005

 • kehitysvammaohjaajan keikkatöitä

Terveydenhoitaja, Vantaa v. 2001-2004

 • äitiys- ja lastenneuvolatyötä
 • kouluterveydenhoitajan tehtäviä Vantaan Steinerkoululla

Lastenhoitaja, Vantaa v. 2001

 • tehtävät 3-5 -vuotiaiden päiväkotiryhmässä

Hämeenlinnan sisälähetys ry v. 1999-2000

 • perushoitajan keikkatyötä vanhustenhuollossa

LinkedIn: www.linkedin.com/in/katja-antila