Terveys

Imetyksen edistämistä ja ohjausta sydämellä

Imetyksen edistäminen on lähellä sydäntäni, voisi sanoa, että edistän imetystä täysin rinnoin. Nykyisessä työssäni hyvinvointialueen imetysvastaavana olen iloinnut ja nauttinut jokaisesta asiakaskohtaamisesta, onnistumisista sekä elänyt mukana suruissa ja pettymyksissä. Imetysohjaajakouluttajana pääsen seuraamaan ja mahdollistamaan imetysohjaustaitojen syventymistä ammatillisesti. Olen pyrkinyt tilastoimaan imetyksen edistämistoimintaa ja keräämään asiakaspalautetta mahdollisimman monipuolisesti.

Imetysohjausvastaanotot antavat perheille tilaisuuden pohtia imetykseen ja vanhemmuuteen, vauvan ruokintaan ja varhaiseen vuorovaikutukseen liittyviä teemoja. Vastaanotoille on tärkeää päästä oikea-aikaisesti, silloin kun pulma tai haaste on ajankohtainen, jotta ennaltaehkäistään isommat imetysongelmat. Vinkit ja neuvot ovat pieni osa vastaanottoa, merkityksellistä on huomata perheiden itse löytävän omat voimavaransa, kun heidän äänensä ja huolensa tulevat kuulluksi ja kohdatuksi. Perheet tarvitsevat tuen jatkuvuutta moniammatillisesti ja eri sektoreilta, sillä se voi kantaa pitkälle ja vahvistaa itseohjautuvuutta.

Imetysohjauskoulutuksissa käydään läpi WHO:n 20 h imetysohjauskoulutusten materiaalia, teoriapohjaan kuuluvat imetyksen edistämisen kansallinen ja kansainvälinen tausta sekä imetyksen suojelu, vuorovaikutustaidot, imetysohjaus raskausaikana, imetystä edistävät hoitokäytännöt, rinnan anatomia ja fysiologia, vauvan imuote ja maidonerityksen säätely, imetyksessä avustaminen eli imetysasennoissa ohjaaminen ja imetystarkkailu, maitomäärän lisääminen ja lapsen normaali kasvu ja kehitys, rintojen hoito ja tavallisimmat imetysongelmat, lapsesta johtuvat erityistilanteet, maidon lypsäminen, äidin ravitsemus ja hyvinvointi sekä vauvamyönteisyys ja imetyksen tuki perheiden palveluissa. Imetysohjauskoulutukseen osallistuvat neuvolaterveydenhoitajat keräävät koulutuksen aikana suoritusmerkintöjä omassa työssään hörpytyksen, raskausaikaisen imetysohjauksen, loppuraskauden käsinlypsyn ohjauksista ja tekevät imetystarkkailun. He pohtivat imetysohjaukseen liittyviä tunteita ja ajatuksia omien kokemustensa pohjalta. Osallistujat antavat imetysohjausnäytön kouluttajan läsnäollessa, johon he valmistautuvat etukäteen. Koulutukset ovat antoisia kohtaamispaikkoja terveydenhoitajille sekä suovat keskustelu- ja vertaistukea omaan työhön ja imetysohjaukseen. Koulutuksia olen halunnut pitää kiireettöminä hetkinä hektisen arjen keskellä, jolloin pohdintaan ja kohtaamiseen jää tilaa.

Imetysohjausryhmien tarkoituksena on tavoittaa imettäviä perheitä, joilla on huolia imetyksen suhteen. Imetysohjausryhmiin kutsun kaikkia imettäviä äitejä ja ne pidetään hyvinvointialueen kohtaamispaikoissa, joihin perheiden on helppo ja matala kynnys tulla mukaan. Ryhmiin osallistuu mahdollisesti myös imetystukiäitejä järjestöpuolelta. Ryhmissä pyrin pitämään levollisen, lempeän tunnelman, jossa tuetaan perheiden monimuotoisia valintoja imetyksen suhteen. Ryhmässä pidetään pieni tietoisku imetysaiheista, mutta jätetään aikaa myös keskustelulle.