Terveys

Imetyksen edistäminen riskiryhmien keskuudessa – tulokset

Hion tällä hetkellä pro gradun viimeisiä tekstejä. Tässä esittelen tutkielmani keskeisimpiä tuloksia tiiviisti. Ohjaajan kommentteja en ole vielä saanut, joten muutoksia saattaa tulla.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Miten äidit kuvaavat saamaansa imetystukea?
2. Millaista imetystukea äidit olisivat toivoneet?
3. Miten imetyksen edistämisen asiantuntijoiden näkemyksen mukaan imetystä voidaan edistää väestöryhmien keskuudessa, joiden koulutustaso on peruskoulu, lukio tai ammattikoulu?

Tarkemmat tutkimustulokset ovat nähtävissä myöhemmin julkaistavassa englanninkielisessä tieteellisessä artikkelissa.

1. Äidit olivat saaneet monimuotoista imetystukea. Äidit pohtivat imetystuen riittävyyden, laadun, hyödyllisyyden, sisällön, jatkuvuuden ja vertaistuen merkitystä.

2. Äidit pitivät imetysilmapiiriä, imetysasenteita ja kannustamista tärkeänä. Heidän kokemuksensa mukaan imetystieto ei ole aina ajantasaista.

3. Äidit toivoivat laadultaan yksilöllistä, käytännönläheistä, aktiivista tukea imetykseen ja vanhemmuuteen. Äidit toivoivat, että imetystietoutta päivitettäisi säännöllisesti.

4. Imetyspalvelujen laadulta äidit toivoivat saavutettavuutta ja jatkuvuutta. Äidit toivoivat, että imetysilmapiiri olisi kiireetöntä ja imetysasenteet myönteisiä.

5. Imetyksen edistämisen asiantuntijat pitivät imetyksen edistämisessä riskiryhmien keskuudessa merkittävinä imetyksen kansallista edistämistä ja ohjausta sekä myönteisiä imetysasenteita. Imetysohjauksen palvelujärjestelmää ja sen resursseja sekä toimijoiden yhteistyötä on syytä vahvistaa.

6. Imetysohjaustaitoihin kuuluvat tiedollinen osaaminen, käytännön taidot ja vuorovaikutustaidot. Imetyksen riskiryhmät on tunnistettava ja heille on syytä tarjota tukipalveluja ja vertaistukea.

7. Imetysohjauksen keinoja imetyksen riskiryhmien keskuudessa ovat käytännönläheisyys ja yksilölähtöisyys sekä imetystiedon antaminen. Vanhemmuutta, varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuutta on hyvä vahvistaa ja imetyspettymyksiä käsitellä. Tupakoivan äidin imetysohjaukseen on kiinnitettävä huomiota.